FEIRING: Det er Statsforvaltaren i Rogaland som arrangerer seremonien årlig. Det markeres at nye medlemmer er tatt opp og inn i det norske fellesskapet. Det er frivillig å delta.

En festdag

— Det blir en flott feiring med velkomst- og taler, musikalske innslag og sosialt samvær i Kuppelhallen i Stavanger. Statsforvaltar Bent Høie leder seremonien. Stortingsrepresentant Tina Bru er årets hovedtaler

19 kommuner i Rogaland er representert i år

Fra Randaberg stiller det også det som blir nye norske statsborgere. Ut fra påmeldingslisten viser den at det er seks personer bosatt på Randaberg som skal delta.

Stavager stiller med flest nye statsborgere, 188, mens Sandnes er nest størst med sine 90 nye statsborgere.

De over 400 festklare statsborgarne bor i 19 kommuner i Rogaland. Med venner og familie blir det rundt 1000 festdeltakere i Kuppelhallen.

Det er ikke bare familie og venner som stiller på en dag som dette. Ordførerne fra de kommunane som har påmeldte statsborgarer deltar også.