De tok Vågen med sang - det yngre mannskoret leverte