PLANER: Statens vegvesen la mandag fram en oversikt over 200 prosjekter som skal bidra til å stanse forfallet på riksveiene.

- Vi prioriterer drift- og vedlikehold høyere. Etter flere år med økende etterslep, vil vi snu utviklingen, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

I to tunneler her i distriktet er det ofte midlertidig stengt på grunn av ulike årsaker. Regjeringen skrinla planene om bergingsbil ved Rennfast-tunnelene og foreslo i stedet å bruke pengene på nye kjørefeltsignal.

Det kom ikke, men det er faktisk noe i gjære.

Statens vegvesen har nå nemlig bestemt seg - det kommer kjørefeltsignal både i Byfjordtunnelen og i Mastrafjordtunnelen.

Da Statens vegvesen la fram dette i formiddag går det fram at man dette året skal starte med bolting for oppheng, noe som skal skje i oktober - mens man i oktober 2024 skal sørge for at kjørefeltsignal skal være på plass og i bruk.

Foto: Arkivbilde

Kort fortalt er kjøretøysignal grønne og røde piler som indikerer om man får lov å bruke et kjørefelt eller ei. Dette er blant annet i bruk i Ryfast - og da mener man at Rogfast med sine to tunneler er bra også der.

- Bare i 2023 gjennomfører Vegvesenet over 200 investeringer og vedlikeholdstiltak i hele landet, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo.

I sum er dette prosjekter som gjør at vegene blir tryggere; For eksempel nye gang- og sykkelveger, nye kryss-løsninger, utbedring av skredfarlige punkter, bredere og mer oversiktlig veg, samt nye rekkverk.

Statens vegvesen har ansvaret for 6 169 bærende konstruksjoner som det går trafikk på eller under: Bruer, tunneler, gangbruer, kulverter, ferjekaier og støttekonstruksjoner. At alt dette må ha en rimelig god vedlikeholdsstandard.