150 sosialhjelpsmottakere i kommunen får ekstra utbetaling i desember

Stortinget vedtok 15. desember 2022 å øke rammetilskuddet til kommunene med 100 millioner kroner med intensjon å gi 1000 kroner ekstra til mottakere av sosialhjelp og 1000 kroner ekstra per barn.

NAV-leder Kel Tighe.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

UTBETALING: Arbeids- og inkluderingsministeren, Marte Mjøs Persen, sendte 16. desember brev til kommunene der hun ber kommunene om å utbetale pengene så raskt som mulig.

Stortingets intensjon er å gi mottakere av sosialhjelp en ekstra utbetaling i desember, det innebærer at den ekstra utbetalingen ikke skal føre til trekk i andre ordninger.

Målgruppen for utbetalingen er alle personer som har fått eller vil få innvilget økonomisk sosialhjelp i desember 2022.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Foto: Simen Gald/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet oppfordrer kommunene til å finne praktiske løsninger som bidrar til å oppnå Stortingets intensjon med den økte bevilgningen.

NAV Randaberg- Kvitsøy har besluttet å utbetale de 1000 kr. med hjemmel i sosialtjenesteloven, sier NAV leder Kel Tighe.

– Vi er i allerede i gang med å identifisere samtlige som mottar økonomisk stønad i desember, avklare hvor mange barn vedkommende har, vise til Stortingets bevilgning og innvilge økonomisk stønad i tråd med dette, sier Tighe.

Til kommunens nettside fortsetter han:

— Det er et viktig bidrag til veldig utsatte grupper i den tiden vi lever i nå. Dette alene løser ikke alle utfordringer folk står i, men jeg mener det er et godt bidrag, sier Tighe.

NAV-lederen på Randaberg har latt seg imponere av sine mange ansatte.

— I høst har økte levekostnader og vanskeligere forhold for de som trenger oss mest fått nye oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet. Jeg vet at NAV veiledere som møter folk i krevende og sårbare situasjoner, møter dem med respekt, tillit og anerkjennelse. Jeg vet at våre veiledere gjør sin ytterste for at alle som trenger oss skal få en fin julehøytid. Jeg er imponert over NAV medarbeidere som har kastet seg rundt og jobber ekstra i dagene før jul for å få pengene utbetalt, avslutter Tighe.