SALG: – Dette er en viktig milepæl for Sterling sine planer for videre vekst og ekspansjon for oppdrett av kveite i Ryfylke regionen. Stamfisk og yngelproduksjon er vår viktigste ressurs for å oppnå en økt bærekraftig produksjon av Sterling kveite, sier Kjell Stenersen, styreleder i Sterling Holding AS i en pressemelding.

Anlegget på Talgje er bygget i 2017 og rommer et klekkeri og infrastruktur for oppvarming av vann og påvekst av yngel opp til 350 gram. Det vil bli foretatt tilpasninger av anlegget til oppdrett av kveite.

– Sterling vil med anlegget på Talgje få ett nytt klekkeri i tillegg til vårt eksisterende klekkeri i Rørvik. Sterling Breed AS er etablert som et eget selskap i Sterling konsernet, som på sikt vil omfatte all stamfisk, klekkeri og yngelproduksjon i Sterling. Sterling planlegger å produsere over 3 millioner yngel i løpet av 2025.

Sterling er i dag verdens største oppdretter av kveite. Selskapet har investert i hele verdikjeden og har en komplett verdikjede fra stamfisk til foredling av kveite i Mekjarvik. Sterling åpnet i 2022 sin egen foredlingsfabrikk som er spesialtilpasset for kveite.

– Bærekraft er en av de viktigste grunnpilarene i virksomheten. Kveite har ingen luseproblematikk (slik som laksen sliter med), og det er derfor ingen lusebehandling i hele kveitens levetid. Sterling har eksistert siden 2001 og har aldri opplevd noen rømming av fisk fra våre merder.

Sterling har i dag, etter kjøp av Talgje 4 lokasjoner på land og 3 sjølokasjoner, i tillegg til slakteri/foredlingsfabrikk i Mekjarvik. Det arbeides med å få på plass ytterligere sjølokasjoner i løpet av 2025.

Det planlegges ytterligere utvidelse av anlegget på Talgje med et påvekstanlegg som skal kunne gi en økt produksjon på 5.000 tonn kveite.