Hovedutvalg diskuterer skole og mye mer - se direkte klokken 18.00

Renate Kolnes (H) er leder av det som heter Hovedutvalg for oppvekst og levekår.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

MØTE: Det er politisk uke og i kveld er det Hovedutvalg for oppvekst og levekår sin tur.

På møteplanen er det flere saker, blant annet den som dreier seg om skolestruktur. Høyres Renate Kolnes er leder av utvalget og også med i gruppen av partier hvor det er flertall for blant annet å beholde gamle Harestad skole i flere år fremover.

På kveldens møte skal det også opp andre saker, blant annet informasjon om brukerundersøkelse i Helse og velferd, kommunikasjonsstrategi for kommunen, risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen og så er det ganske sikkert noe under punktet eventuelt - ofte er de beste tingene der.

Publisert: