Kontroll på Sokn - dyrt uten avtale om bombrikke

To foretak fikk 8.000 kroner i forelegg.

  • Per Thime
Publisert:

SOKN: Statens vegvesen har avholdt kontroll ved Sokn i formiddag. Av 68 kjøretøy som var innom kontrollplassen ble det funnet følgende feil og mangler på blant annet to foretak som ikke hadde gyldig avtale om bombrikke. Her ble det et forelegg på 8.000 kroner for hvert av foretakende.

Videre var det slik:

** To foretak hadde ikke gyldig bombrikkeavtale, her ble det gitt to gebyr på 8000kr stk

** Det ble skrevet 3 x 750kr i kjetting gebyr

** To varebiler hadde overlast og måtte laste ned til tillatt totalvekt før videre kjøring

** Et foretak mangle dokument og måtte på dette på plass før videre kjøring. 

** En lastebil var begjært avskiltet pga manglende Periodisk Kjøretøys Kontroll, her ble laste bil avskiltet på stedet.

** To fikk bruksforbud på lastesikring, har måtte last sikres etter krav før videre kjøring.

** Ett foretak manglet transport løyve, dette må fremskaffes før transporten kan fortsette. 

** Eller svar vekter, vinterutrustning og lastesikring i orden på resten av kjøretøy over plassen. 

Publisert: