Torsdag blir det høyest strømpriser i Sørvest-Norge. Mellom klokken 19 og 20 vil strømprisen der ligge på 62,3 øre per kilowattime (kWh).

I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 26,1 øre per kWh på sitt høyeste, og i Midt- og Nord-Norge blir den 20,7 øre, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 99,04 øre. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen torsdag blir mellom klokken 3 og 4 på natten i Sørøst-, Midt-, Vest- og Nord-Norge, da på 6,08 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørvest-Norge 19,4 øre.

Tirsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 58,9 øre per kWh og -6,9 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 4,1 kroner per kWh og 0,5 øre per kWh.