SKOLE: Kirsten Kolnes, Siv Ellen Østrem og Johanne Vika presenterte i formiddag Grødem skole sitt nye prosjekt «Lesevenn».

En god del lærere fra Goa og Harestad skole hadde møtt opp for å høre mer, samt få et større innblikk i Grødem skole arbeid med å skape leseforståelse, leselyst og leseglede. Støtten fikk skolen i høst, og har allerede hatt suksess med «Lesevenn».

– Vi søkte Udir og fikk 350.000 kroner av deres fem tilgjengelige millioner, i tillegg fikk vi 60.000 kroner av Såkornmidler til leseprosjektet vårt. Det gleder meg at vi blir prioritert, men så ligger det mye tid og hardt arbeid bak søknad, sier en stolt Kirsten Kolnes.

De har tre hovedfokus framover, som er selve grunnlaget for søknaden.

Det første går på ut på å inkludere introbasen sine 40 elever, det andre går ut på at ungdomsskoleelever leser for elever på barneskoletrinnet, og det tredje går på det å systematisere hva skolen begynte med før pandemien, det som har med bibliotekhjelpere å gjøre.

De satt konsentrert å fulgte med, lærerne fra Grødem, Harestad og Goa skole. Foto: Simen Ingemundsen

– Ved å ha en «Lesevenn», så får både de yngste og de eldste på skole et nærmere forhold til skolebiblioteket, selve hjertet til Grødem skole. Samtidig som vi ser en glede hos både de små og store. Spesielt kjekt er det når de eldre elevene får velge bøker å lese til de yngre. Så vi har kjøpt inn ekstra «Leseløve»-bøker slik de får et bredt utvalg å velge i, forteller Kolnes.

Hun vet godt at Randaberg kommune har en dårlig økonomi, og dermed redusert tilgang til ikke lovpålagte ytelser, skolebibliotekar Kolnes er en slik ytelse. Derfor er hun glad for at Udir valgte å bevilge det økonomiske tilskuddet på 350.000 kroner.

– Nå håper jeg dette blir en integrert del av skolens virksomhet, og at de andre skolene ser hvor viktig det er med et skolebibliotek, poengterer Kolnes.

Grødem skoles rektor, Per Jarle Marsli føler skolen er privilegert som får beholde både skolebibliotekar og skolebibliotek. Han brenner mer enn noen gang for at skolebibliotek for elevene skal eksistere. Marsli kunne ikke skryte nok av hva som legges ned og er lagt ned av arbeidet med bøker på Grødem skole.

– Nå må vi bare håpe Udir ser potensialet i vårt prosjekt framover, og fortsetter å bevilge penger til oss i årene som kommer. For skolebiblioteket skal være et levende sted som skaper leselyst, for det er så viktig med fokus på lesing, samt det å utjevne forskjellene når det gjelder lesing, avslutter Kolnes.