VAKSINERING: – På grunn av Covid 19 forventer vi en kraftig sesonginfluensa i vinter, forteller kommunelege Therese-Mari Nybø Lindal til kommunens nettside.

Hvem er det så som bør ta influensavaksine? Du bør ta vaksinen hvis du er 65 år eller eldre, er gravid eller har en kronisk sykdom.

Mest utsatte er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt.

Dette er risikogruppene:

Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

     • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem      • Alle fra fylte 65 år • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.      • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år      • Barn og voksne med diabetes type 1 og diabetes type 2.

  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

  • nedsatt immunforsvar.

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40).

  • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell og andre ansatte som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.

Du kan lese mer info på kommunen sin nettside.

Vaksinering skjer hos fastlege eller apotek.