Statsbudsjettet 2023: Sjekk oversikten for Randaberg

Klokken 10 ble neste forslaget til neste års statsbudsjett lagt fram fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

 Fnansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).
  • Per Thime
Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

STATSBUDSJETTET: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram sitt aller første forslag klokken 10.

Vi har sjekket hva dette forslaget kan bety for Randaberg. Saken oppdateres etter hvert, men foreløpig kan du lese hovedpunktene.

E39 Rogfast i Bokn, Kvitsøy og Randaberg kommuner
Regjeringen prioriterer midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet, som er det første ferjeavløsningsprosjektet på ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 km lang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad og Laupland og en 3,7 km lang tunnelarm til Kvitsøy. På Bokn blir det bygd 2,7 km vei i dagen, og dagens kryss blir bygd om. Tilknytning til eksisterende E39 i Randaberg skjer i Harestadkrysset, som er planlagt gjennomført som del av prosjektet E39 Smiene–Harestad innenfor Bypakke Nord-Jæren. Anleggsarbeidene startet i 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2031.

Byvekstavtale Nord-Jæren
Byvekstavtale for Nord-Jæren 2019–2029. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner. Byvekstavtalen ble inngått i 2020. Avtalen er fulgt opp i 2023-budsjettet med følgende fordeling av midler:

  • Om lag 110 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene brukes i hovedsak til å videreføre utbyggingen av flere delstrekninger på E39 Sykkelstamveien. 
  • Om lag 250 millioner kroner i belønningsmidler som blant annet skal brukes til drift av kollektivtrafikk.
  • Om lag 550 millioner kroner til Bussveien, som omfatter bygging av et sammenhengende høykvalitets bussystem på Nord-Jæren.
  • Om lag 85 millioner kr til mindre investeringstiltak på kommunalt og fylkeskommunalt veinett. Midlene brukes til å videreføre arbeidene med kollektivtrasé Jåttåvågen.

Rogaland fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 4,3 prosent på landsbasis frå 2022 til 2023. Det er anslått at Rogaland fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,6 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

Publisert: