BEKYMRET: En person har sendt bekymringsmelding vedrørende ett av Randabergs spisesteder.

I meldingen som er sendt til Arbeidstilsynet står det blant annet at serveringsstedet i sentrum har dårlig - eller ingen merking av mat.

Videre heter det at det ikke er noen måling av temperatur, det skal ikke finnes nødvendige skjema - og ingen system på oppvaskrom i henhold til ren/skitten sone - og det står også i brevet at det ikke er ventilering.

Bekymringsmeldingen er sendt inn anonymt - og avsluttes med:

«Det er ikke oppbevaringshyller på fryserom, all mat står plassert på gulvet, og det er ikke røyvarslere.

Avslutningsvis heter det også at hygiene blant dem som lager mat ikke er god.