LÆRLINGER: Det målet når ikke Randaberg kommune. I denne uka kommer det opp en orientering om dette når Administrasjonsutvalget har møte.

Da blir politikerne orientert om at det per 30. november er 17 lærlinger fordelt på 1. og 2. års lærlinger. Da kommunen hadde utlysning av læreplasser tidligere dette året så mottok man 30 søkere, hvor 11 av disse ble tilbudt lærekontrakt.

– Kommunen har ikke klart å fylle alle læreplassene. Målet for 2024 er å bli et mer attraktivt lærested, slik at vi kan tilby flere læreplasser, og nå målet om 2 lærlinger per 1000 innbyggere. Lærlingordningen vil bli en viktig plattform for rekruttering av nødvendig fagkompetanse i tiden som kommer, der knapphet på arbeidskraft vil være en av flere utfordringer vi som kommune står overfor, skriver fungerende personalsjef, Gro Tuxen Steingildra i orienteringen og legger til at kommunen må sikre god kvalitet på lærlingeløpet og påse at de ivaretar kompetansemål og dokumentasjonsplikt.

Som en del av dette arbeidet har kommunen inngått et samarbeid med Stavanger kommune.

– Vi har også utarbeidet en avtale for oppfølging av lærlinger, som skal inngås med de ulike avdelingene og instruktørene. Da søkermengden ble mer enn halvert fra 2022 til 2023 ser vi på andre måter å nå frem til nye søkere i 2024. Blant annet er vi i prosessen med å lage en rekrutteringsvideo i samarbeid med 2. års lærlinger.