TUNNEL: Klokken 09.43 meldte Vegtrafikksentralen Vest via X (tidligere Twitter) at Byfjordtunnelen var stengt. Grunnen var kjøretøy med stans midt i veibanen.

Elleve minutter etterpå meldte Vegtrafikksentralen Vest at Byfjordtunnelen var åpen, men med redusert hastighet i påvente av bilberger.

Klokken 10.13 var det fri ferdsel igjen i tunnelen, da var bilbergingen utført.