Kommunedirektøren ser på organisasjonen på kommunehuset

Kommunediretør Anne Berit Berge Ims.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

ORIENTERTE: Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims har vært i jobben noen måneder, men sa da at hun kom til å jobbe med fire hovedpunkter.

* God økonomistyring

* Organisasjonsutvikling

* Bygge «vi-laget»

* Grønn landsby

I går orienterte hun formannskapet om noe av dette, nemlig det som går på organisasjonsutvikling. Hun viste blant annet til et vedtak i kommunestyret i 2019, noe som gikk på Randaberg fram mot 2030. Da ble rådmann bedt om å se videre på dette i et fremtidig perspektiv.

Da ble det blant annet gjort vedtak om organisering om NAV og helse, det som gikk på et vertssamarbeid mellom NAV Sola og NAV Randaberg. Dette ble det imidlertid ikke noe av.

— Jeg har sett på hvordan kommunene rundt oss er organisert og har sett på åtte kommuner på Nord-Jæren og Jæren. Jeg har sett på hvor mange tjenesteområder og hvordan de er organisert. Randaberg har i dag fire tjenesteområder, nemlig Oppvekst, Helse og velferd, Samfunn og NAV.

Hun sa videre at Randaberg ligger på samme nivå som Sandnes for å finne samme antall tjenesteområder.

— De andre kommunene har tre tjenesteområder, bortsett fra Stavanger som har fem. Det andre jeg har sett på er det som har med sentraladministrasjon, eller stab/støtte og hvordan det er organisert. De aller fleste har to eller tre tjenesteområder innen sentraladministrasjon. Alle de åtte kommunene har økonomi som ett, personal eller organisasjon som nummer to. Noen har digitalisering som det tredje, bygg og eiendom eller kommuneadvokat som det tredje, mens vi her på Randaberg har kommunikasjon og demokrati som det tredje.

For kommunedirektøren har det vært viktig å se på flere ting. Det gjelder blant annet å se hvor pengene ligger og hvor ligger tjenesteproduksjonen.

— Sentraladministrasjonen står for 10 prosent v budsjettet og tjenesteproduksjonen står for 90 prosent. Jeg har hatt ett informasjonsmøte med de hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, andra mandagen etter at jeg begynte. Videre har jeg hatt drøftingsmøter og har også nylig hatt swot-analyse. Vi har også informert Kvitsøy kommune at vi utreder organisasjonen. Vi har flere samarbeid med øykommunen.

Kommunedirektøren har også utfordret ledergruppen på ulike ting, som å se på samhandling på tverss i kommunen. Noen sa det med tall fra 1–10, mens andre sa det med ord. De fikk da litt fram om hvordan samhandlingen er og hvordan den kan styrkes.

— Mitt utgangspunkt er at de fire tjenesteområdene ut i fra samhandling, bedre samhandling på tvers, se på nabokommuner og størrelsen deres og se på vår størrelse og om å gå fra fire til tre tjenesteområder på Randaberg. Da er det å slå sammen NAV med et annet tjenesteområde og se på sentraladministrasjonen, beholde økonomi og slå sammen de andre to områdene. Det er det jeg jobber med nå, sa Berge Ims.

Publisert: