– Det er fantastisk at vi har et slikt tilbud i bygda vår