HEDRET: I ettermiddag var nemlig ordfører Jarle Bø (Sp) på plass i arenaen med det synlige beviset på at Folkehallene, ved Våre Energi Arena Randaberg nå er en Miljøfyrtårnbedrift.

Hva er så dette - det å være en Miljøfyrtårnbedrift?

Kort fortalt er det dette: Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 9.000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner.

Det er altså et kvalitetsstempel å være et Miljøfyrtårn.

– Dette er noe vi har jobbet med ganske lenge, men da pandemien kom ble litt stopp rundt dette. Etter på har vi jobbet på og i sommer fikk vi bekreftet at vi er en slik Mijøfyrtårnbedift, sier Erik Bøifot, han som har vært en av de ansvarlige for at dette nå er i boks.

I ettermiddag var det overrekkelse av beviset, et bevis som ordfører Jarle Bø hadde med seg.

– Det å være et Miljøfyrtårn er en stor anerkjennelse - og at de er bevisst på det her i arenaen, det visste jeg. At det nå blir verdsatt synes jeg er flott, sa ordfører Jarle Bø da han leverte beviset.

Erik Bøifot og ordfører Jarle Bø. Foto: Per Thime

– Restauranter og spisesteder får sine smileys, vi får dette - noe som betyr noe for oss som jobber her. En fin dag og vi skal henge opp beviset slik at det blir godt synlig, avslutter Bøifot han unner seg noen stykker kake på møterommet.

For øvrig en god kake.

Vår Energi Arena Randaberg er sertifisert Miljøfyrtårn fram til 27. juni 2026. Foto: Skjermdump