UTDANNING: – De aller fleste elever prøver ikke å jukse på eksamen. Vi kan likevel ikke utelukke at enkelte elever vil prøve å jukse ved hjelp av KI-verktøy. Av hensyn til det store flertallet som følger reglene, gjør vi konkrete tiltak for å sikre en så god, trygg og rettferdig eksamen som mulig, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet.

Direktoratet frykter bruk av kunstig intelligens uten internett. De forteller at det ikke lenger er tilstrekkelig å sperre av internett under eksamen.

Økt vakthold

Endringene som er foreslått for våreksamen i år, er økt vakthold og kontroll under eksamen. Utdanningsdirektoratet anbefaler å øke vaktholdet i eksamenslokalene og styrke opplæringen av vaktene og at det tas stikkprøver før og under eksamen og når besvarelsene skal sensureres.

Direktoratet skriver i en pressemelding at oppgaven til sensorene har blitt mer krevende de siste årene. Elevene vurderes etter mer omfattende kriterier enn før.

Større endringer fra 2025

I årene fremover mener direktoratet det er behov for større endringer, og det blir foreslått flere tiltak. Blant annet vil de se på muligheten for å fjerne eller endre hjelpemiddelordningen og forberedelsesdelen til skriftlig eksamen.

De vil også se på muligheten for skjermovervåking og sikkert eksamensnett.

– Et annet mulig tiltak er at elevene gjennomfører eksamen på en PC som er eid av skolen istedenfor sin personlige PC. Da fjernes muligheten for å laste ned ikke-tillatte programmer, skriver Utdanningsdirektoratet i pressemeldingen.

Anbefaler gjennomgang av skriftlig eksamen

På enda lengre sikt kan det bli slutt på skriftlig eksamen. Direktoratet opplyser at de anbefaler en større gjennomgang av skriftlig eksamen som vurderingsform.

– Det er flere grunner til å nå vurdere hva slags sluttvurdering vi skal ha i norsk skole i fremtiden. Den teknologiske utviklingen skaper nye utfordringer og gjør at endring er nødvendig. Dette er en del av arbeidet til Kvalitetsutvalget, der rapporten nå er ute på høring, heter det i pressemeldingen.