STRØMSTØTTE: Det viser en oversikt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. I alt kom det inn 4549 søknader før fristen gikk ut onsdag. 1454 av dem er knyttet til idrett, mens tro- og livssynsorganisasjoner har nest størst andel (17 prosent).

I kartet kan man også søke på kommunene rundt i landet. For Randaberg er det fem søknader med.

Størrelsen på søknadene er fra i overkant av 4.000 kroner til vel 16.000 kroner.

De som har søkt strømstøtte her i kommunen er Randaberg Golfklubb, Randaberg Tennisklubb, Randaberg Forsamlingshus, Randaberg IL Fotball og Randaberg Husflidslag.

Oversikten under viser størrelsen på det man har søkt om for tre måneder.

Dette er søkere fra Randaberg. Foto: Skjermdump

Regjeringen lanserte i februar tilskuddsordningen for idrett og frivillighet. Den gjelder organisasjoner som har hatt et strømforbruk med en månedlig gjennomsnittpris over 70 øre per kilowattime (kWh).

Strømstøtten ble i starten forvaltet av kommunene, men senere tok Lotteri- og stiftelsestilsynet over ansvaret. Ordningen er forlenget til mars 2023.