– Snikinnføring av modell 5?

Foreldregruppen som har vært aktive i forbindelse med skolestruktur er det fortsatt - nå med nytt leserbrev.

Mange foreldre har vært - og er engasjert i skolestruktur på Randaberg. Her fra før et kommunestyremøte 20. oktober i fjor.
  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

LESERBREV: I pressemelding fra SP , Krf, Høyre og Frp kommer det frem at de ønsker å gå for modell 1. Vi i foreldregruppen gir politikerne all honnør for at de lytter til innbyggerens som svarte på høringen om skolestruktur, og ser viktigheten av å beholde Harestad skolekrets. Politikerene påpeker blant annet viktigheten av å gi barna våre trygghet og forutsigbarhet, og gode oppvekstvilkår som en nærskole vil gi dem. De ønsker også flere barnefamilier til Randaberg.

Samtidig stiller vi oss spørrende til dagens pressemelding. Modell 5 er ikke skrinlagt, Men henger fremdeles over oss som et spøkelse. Det fremkommer at de ønsker å vedlikeholde barneskolen i tråd med vedtatt budsjett- og økonomiplan, og vi vet jo meget godt at det ikke nok penger planlagt der til godt vedlikehold av skolen. Hvor mye penger er satt av til vedlikehold?

De siste årene er det brukt minimalt på vedlikehold. Hvis skolen ikke kan driftes lenger pga uforutsette hendelser er planen deres å innføre modell 5. Er dette en snikinnføring av modell 5, så de får ungdomsskolen de ønsker på bekostning av barna og lærere? Vi får en klar forståelse av ar det nå vil brukes minimalt på vedlikehold, og når skolen ikke lenger er forsvarlig innfører de straks modell 5. Dette kan bli svært kostbart, illustrert med kommunens egne tall.

5 års drift og vedlikehold av gamle Harestad før kommunedirektør og skolesjef plutselig finner ut at bygningen er for dårlig og midlertidig modell 5 må innføres.

Deretter 10 år med modell 5 før et nytt trinn II til 250 millioner er klart. Dette koster 301 millioner, basert på årlige driftsutgifter gamle Harestad på 2 millioner, økte administrasjons og transport utgifter på 3.5 millioner pr år og investeringer på 6.4 millioner ved modell 5.

Vi har tidligere dokumentert at et nedskalert trinn II kan bygges for 150 millioner. Hvis kommunen planlegger for at dette skal være klart om 5 år, koster det 160 millioner inklusive 5 år vedlikehold av gamle Harestad. Kommunen sparer 150 millioner ved å planlegge for modell 7 istedenfor å ha modell 5 som backup. I tillegg får man ekstra gevinst ved tidligere realisasjon av den gamle skoletomten, reduserte renteutgifter. Dette kan lett bli flere millioner pr år om 15 år.

Hvorfor er man ikke villig til å ha modell 7 som backup og spare minst 150 millioner?

Hvorfor gidder ikke administrasjonen en gang å regne på dette? Vi burde kunne forvente bedre planlegging fra kommunedirektøren enn det vi har sett i skolesaken, både mht kommunens økonomiske ressurser og visjonen om den grønne landsbyen. Heldigvis tar nå politikerne styring over skolesaken, det lover godt. Da har vi innbyggere også en ny mulighet til å påvirke ved høstens valg.

Med hilsen Foreldregruppen, Sissel Dahl, Ørjan Einarson, Arnstein Wee, Thor Geir Harestad, Leidulf Øvrebø, Monica Einarson og Marita Rønning Ørn.

Publisert: