4 av 11 prosjekter har tilknytning til Hålandsvatnet