– Jeg følger debatten i Stavanger og er positiv, men dette er ikke i dag eller om ett år