ARBEID: Arbeidsmarkedet i Randaberg har som alltid behov for arbeidskraft. Denne uka ligger det 54 muligheter ute hos NAV, for deg som er på let etter noe nytt eller annet innen arbeidslivet.

En av stillingene er diakon/diakonmedarbeider hos Randaberg kirkelige fellesråd.

De søker en diakon med stor motivasjon og ved hjelp av engasjement vil utvikle og videreføre det diakonale arbeidet i kirkene i Randaberg. Med utgangspunkt i menighetenes diakoniplan og det lokale menighetsarbeidet søker fellesrådet etter diakon i 70 prosent fast stilling.

Som diakon hos oss vil du arbeide med å fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid, og er den stillingen som i særlig grad er rettet mot mennesker som er sårbare eller i vanskelige livssituasjoner.

Ellers kan følgende stillinger søkes på:

** Helsefagarbeider i nattetjeneste.

** Sykepleier/Vernepleier

** Undervisningsstilling innen elektrofag ved Randaberg videregående skole

** Ferskvaremedarbeider hos Coop Mega

** Veileder hos NAV.

** Regnskaps- og økonomileder

** Hjemmehjelp i hjemmetjenesten

** Sesongvertar til Tungenes fyr