TALL: Det er Nettavisen som har sjekket tall fra hver kommune i landet, tallene, eller statistikken som dreier seg om andel skilte og separerte i hver kommune.

Gjennomsnittet for antall skilte og separerte i norske kommuner er 9,8 prosent, ifølge tallene som er hentet fra Kostra-databasen til SSB. I 2022 ble 21.000 par gift, mens drøyt 17.000 tok ut separasjon eller skilsmisse.

Langt fra alle ekteskap varer livet ut, til døden skiller dem ad. Hvert eneste år går over 8000 ekteskap i oppløsning her i landet.

Her i Randaberg er vi på 8,4 prosent, altså under snittet for landet. I Statistikken er innbyggerne mellom 16 og 66 år er enten skilt eller separert, her i kommunen.

I andre kommuner her i nærheten er det i prosent:

** Stavanger 9,3

** Sola 8,9

** Kvitsøy 9,1

** Sandnes 10,0

** Klepp 9,2

** Gjesdal 9,2

** Hå 10,0

** Time 9,6

** Egersund 9,8