Tatt to ganger med promille i løpet av en drøy time, dømt i retten