— Vårt mål er å sikre medlemmene våre gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår

Leder for Fagforbundet i Randaberg, Randi Synnøve Malmin.
  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

POLITIKK: Fagforbundet i Randaberg var fornøyd med sist budsjettrunde, og leder Randi Synnøve Malmin mener politikerne var lojale med hva kommunedirektøren la fram. For det er like mye viktig for Fagforbundet Randaberg som for kommunen at organisasjonen har en god og bærekraftig økonomi

— Vårt mål er så sikre medlemmene våre gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår, sier Randi Synnøve Malmin.

Fagforbundet får ofte generell kritikk for at de ikke er partipolitisk uavhengig.

— Som regel knyttes vi til Arbeiderpartiet, men Fagforbundet har sitt eget prinsipp og handlingsprogram som er det vi forholder oss til. Vi fører ikke partipolitikk, men samarbeider med partier der vi får gjennomslag for Fagforbundets politikk.

Viktigst for Fagforbundet i Randaberg, som Malmin er leder for er at partier står i tråd med hva de vil, og Arbeiderpartiet har forbundet hatt samarbeid med helt siden 2018. Nylig fikk forbundet også gjennom en samarbeidsavtale med Sv.

— Hvilket parti medlemmene våre stemmer er en privatsak, og jeg vil ikke nevne et spesifikt parti men oppfordre medlemmene våre om å sette seg godt inn i hvert enkelt partiprogram og bruke stemmeretten sin.

Det er spesielt to saker som Fagforbundet har kjempet mot; privatisering av det offentlige, og faste og hele stillinger.

— Ansatte i private tjenester har et lønnsnivå som er 9 prosent dårligere enn i kommunal sektor. Derfor vil vi kjempe for å beholde ulike tjenester i kommunen i offentlig regi.

I alt har Fagforbundet i Randaberg 500 medlemmer, derav 350 er yrkesaktive.

— For oss er det å bruke stemmeretten din viktig, og ikke minst tenke på at du faktisk velger din egen arbeidsgiver når du går til stemmeurnen. Vi er spent på hva som vil skje de neste fire årene, men vi er fornøyd med ordfører Jarle Bø, avslutter Malmin

Publisert: