STRØMPRIS: I Sørvest-Norge blir det en snittpris for strøm på 5,5 øre per kilowattime (kWh) søndag og en makspris på 71,4 øre.

Søndagens snittpris per kWh er 28,2 øre lavere enn lørdag og 1,45 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Sørvest-Norge for hele juli endte på 5,5 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen søndag på 71,4 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 23 og 00. Den er 13,7 øre lavere enn lørdag og 2,36 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørvest-Norge vært 1,1 kroner.

Minsteprisen blir på -69,8 øre per kWh mellom klokken 14 og 15 og er den laveste i landet.