Nedgang i mottak av uføretrygd i Randaberg - under fylkessnittet

I løpet av det siste året har det blitt 249 flere uføretrygdede i Rogaland. I Randaberg er man under snittet i fylket.

Merethe P. Haftorsen er NAV-leder i Rogaland.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

TRYGD: I Rogaland mottok 27 993 personer uføretrygd ved utgangen av 1. kvartal 2023. Det viser ferske tall fra NAV. Sammenlignet med i fjor er det en økning på 0,9 prosent.

For Randaberg er tallene at 630 personer mottar uføretrygd, noe som utgjør 8,6 prosent av befolkningen mellom 18–67 år. Det er en nedgang på 0,1 prosent i forhold til mars i fjor, melder NAV Rogaland.

– Når vi korrigerer for befolkningsutviklingen, ser vi at andelen som mottar uføretrygd i fylket er stabil sammenlignet med samme periode i fjor, til tross for økningen på 249 personer, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Antallet som mottar uføretrygd i Rogaland utgjør 9,0 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. På landsbasis er andelen 10,5 prosent. Oslo og Vestland er de eneste fylkene som har en lavere andel uføretrygdede enn Rogaland med henholdsvis 6,2 prosent og 8,8 prosent.

– Årsaken til uføretrygd er komplekse og varierer mellom aldersgruppene, men de vanligste årsakene til uføretrygd er psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdom. Dette gjelder for både Rogaland og resten av landet, sier Haftorsen.

Blant de mest befolkningsrike kommunene skiller Eigersund og Karmøy seg ut med en andel på henholdsvis 12,5 prosent og 12,2 prosent v befolkningen. Haugesund har 11,1 prosent, mens Sandnes og Stavanger har 8,3 prosent og 7,5 prosent. Høyest har Lund kommune med 15,1 prosent. Lavest har Sola med 6,7 prosent.

Randaberg er på 8,6 prosent.

Når det kommer til unge uføre så er det en nedgang også der i Randaberg. Ved utgangen av mars var det 39 uføre mellom 17 - 29 år, en nedgang på seks personer - eller minus 13,3prosent i forhold til mars i fjor.

– Det er store forskjeller mellom kommunene er store, både totalt og blant de under 30 år, sier Haftorsen

Publisert: