Trenger flere frivillige til «Låftet»

Hva med å være frivillig på «Låftet».
  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

FRIVILLIGHET: Ønsker du å bidra frivillig i kommunen, ja så trengs det folk til «Låftet».

Det er et nylig åpnet lavterskel etter skoletids-tilbud for 5.klasse og oppover. På «Låftet» kan man spille brettspill, tegne, bare henge, spille Nintendo, spise mat sammen og ha det hyggelig. «Låftet» er ett av flere tiltak i prosjektet «Krafttak for ungdommen!»

Kommunen trenger frivillige til å…

  • Være en trygg voksen
  • Tilberede mat
  • Hjelpe med lekser
  • Det viktigste er at man er tilstede og ser til at deltakerne har det bra
  • Oppgavene vil variere noe. Noen ganger kan oppgaven være å leke gjemsel. Noen ganger er det å lese en bok sammen. Andre ganger er det tilstrekkelig å sitte med strikketøyet i en sofakrok.
  • Vi trenger også en eller flere frivillige til å ta et lederansvar for "Låftet". Kanskje vil du være der hver gang og virkelig gjøre "Låftet" til ditt hjertebarn?
  • Rydde opp når aktiviteten er ferdig

Daglig leder på Frivillighetens hus/Frivilligsentralen i Randaberg, Morten Kvanvik Rønne har det overordnede ansvaret for «Låftet» og all annen aktivitet på huset. Vi deler åpningstiden inn i to vakter og en velger selv hvilken som passer best: mellom 14 og 17 og/eller mellom 17 og 19.

«Låftet» er et helt nytt tilbud og er fortsatt i en etablerings- og utviklingsfase, og her kan du som frivillig være med å forme akkurat hvordan vi skal gjøre tingene.

Personen de ser etter er en som kan være en trygg og stabil, og som brenner for barn og unge. En trenger ikke ha spesialkompetanse og det forventes heller ikke at en skal være miljøarbeider eller aktivitør. En fordel er om du er god på å kommunisere med barn/unge, og at du kan skape en god og trygg atmosfære.

Det er en viktig egenskap å klare å finne en passende avstand og kunne veksle mellom å være deltakende og på sidelinjen. «Låftet» skal være et sted for barn og unge å henge og være sammen, det må ikke nødvendigvis skje noe hele tiden. Det vil bli satt opp kurs og veiledning for frivillig-gruppen, så det er viktig at du liker å utvikle deg og få ny kunnskap.

Publisert: