BARNEHAGE: Kompetansen til lærere er helt avgjørende for barn og unges læring og trivsel, meldte Regjeringen på sin nettside i går formiddag.

I går åpnet søknadsportalen for lærere og ledere i barnehage og skole som ønsker å ta videreutdanning fra med høsten av. Over 8000 kan få tilbud.

Borghild Erfjord er en av dem som grep muligheten høsten 2022, og til våren leverer hun sin master innen barnehagevitenskap, med fokus på profesjon og ledelse.

– Jeg angrer ikke på valg av videreutdanning. Det har gitt meg mulighet til å utvikle meg faglig, noe som de fleste bør tenke på, sier Borghild Erfjord.

Regjeringen har for 2024 satt av 393 millioner kroner til kompetansetiltak for ansatte i barnehagene og 1,6 milliarder kroner til videreutdanning for lærere og skoleledere. Dette gir blant annet rom for at om lag 1850 lærer i barnehagen og 5400 lærere i grunnopplæringen kan få tilbud om videreutdanning fra høsten 2024.

– Jeg har vært en del av randabergbarnehagen i ti år, ved siden av det har jeg studert i syv år. Masteren har gitt meg mulighet til å ta et dypdykk ned i nyere forskning, og lært meg hvordan bruke det i praksis.

Styrer Merethe Ranvert er positiv til videreutdanning av sine ansatte. Foto: Arkivbilde, Simen Ingemundsen

Barnehagene får stadig flere krav, og ved å videreutdanne seg, mener Erfjord at en står sterkere når en som ansatt i barnehagen møter kravene. For det handler først og fremst om å følge med på den stadig nye forskningen på området.

– Vi får presentert den nyeste forskningen på universitetet, og den tar jeg med meg inn i min hverdag som ansatt her i Myrå barnehage. Styrer er veldig positiv til at jeg tar denne masteren, og jeg får anledning til å dele min kunnskap med andre ansatte.

– Det er både meningsfylt og givende å ta et slik studie samtidig som en arbeider i barnehage. Da får en sett det i praksis, samtidig som en får mulighet til å reflektere på et helt annet nivå, da spesielt når en ser sammenhengene, avslutter Erfjord.

Myrå barnehage fikk 100.000 kroner i støtte av Utdanningsdirektoratet for å legge tilrette for Erfjord.

Regjeringen skriver videre i sin pressemelding; Lærere i skolen som søker fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk blir også i år prioritert.

Det er fortsatt stort behov for lærere i barnehage og skole med kompetanse i spesialpedagogikk, slik at flere barn og elever med behov for ekstra oppfølging kan oppdages tidligere og følges opp av ansatte med riktig kompetanse. Minst 800 lærere i skolen kan få tilbud om videreutdanning i spesialpedagogikk i år.

Regjeringen fortsetter også satsingen på praktiske og estetiske fag. I 2024 kan minst 600 lærere få tilbud om videreutdanning i disse fagene. Undersøkelser og tilbakemeldinger viser at det er mange lærere som trenger mer kompetanse i disse fagene.