BOLIG: Stavanger/ Randaberg, og Nord-Jæren har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+0,9 prosent), og Trondheim (+0,1 prosent), men svakere enn i Bergen (+1,5 prosent).

Boligprisene steg med 3,4 prosent i januar, viser tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,7 prosent.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank mener tallene viser at boligmarkedet samlet sett takler den økte renta ganske bra.

– Isolert sett taler dette for at Norges Bank kan holde renta uendret lenger. De trenger enn så ikke være særlig bekymret for boligmarkedet basert på dette, sier han til NTB.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Jan Inge Haga

Adm.dir Laila Neverdahl fra EiendomsMegler 1 SR-Eiendom forteller om et meget godt boligsalg, også her i Randaberg.

– I Randaberg og resten av regionen her har vi ikke solgt så mye boliger i januar de siste 10 årene som i år. Vi har heller ikke opplevd et så raskt marked. Januar 2024 hadde en gjennomsnittlig salgstid på bolig på 34 dager.

Til sammenligning var det gjennomsnittlig salgstid på 100 dager i januar 2019.

– Eneste januar vi har opplevd bedre de siste ti årene var unntaksåret 2021 med pandemi. Årsaken til det raske tempoet i regionen er at sysselsettingen er høy og at tilbudet fortsatt er lavt.

Videre heter det fra Neverdahl at mens man forventer et treigere marked andre steder, vil det i Stavanger fortsette å være et raskt marked. Etterspørselen er nemlig høy i regionen fordi sysselsettingen i regionen er høy, mens tilbudet er fortsatt lavt.

– Det har vært en overraskende bra januar i salgsvolum for hele Norge. Vi kan derfor forvente at boligpriser vil stige videre. Med raske markeder spesielt i Stavanger og Sandnes og for så vidt også i Oslo, vil dette også bidra til prisstigning. Samtidig har vi aldri hatt så mange usolgte boliger i Norge som vi har nå, og vi ser at markedet er tregere i distriktene. Dette gjelder spesielt områdene utenfor de største byene, eksempelvis innlandet – som har 96 dager gjennomsnittlig salgstid.  Det vil sannsynlig oppstå en regional boligprisdifferanse som følge av dette.

Administrerende direktør Laila Neverdahl fra EiendomsMegler 1 SR-Eiendom Foto: Mari Løvås