BEFOLKNING: I løpet av 2023 økte folketallet med 61.219 personer i Norge, ifølge SSB. Det er en svak nedgang fra året før.

Til sammenligning økte folketallet med 63.700 personer i 2022, noe som var den høyeste befolkningsveksten på over ti år.

Tallene som kom fra Statistisk Sentralbyrå i morges viser også at det i Randaberg er økning, men et ganske lite antall.

I Randaberg bodde det ved utgangen av fjerde kvartal 2023, 11.741 personer, en økning på 41 personer i forhold til samme tid året før.

Taballen viser også et underskudd på fødsler etter fjerde kvartal, på minus 3. I fjerde kvartal ble det født 20 barn her i kommunen.

Ukrainske flyktninger bidro sterkt til veksten i folketallet i fjor, ifølge SSB. Det totale antallet innvandringer i fjor var 86.600, et tall som kun har vært høyere i 2022. Av disse var 33.000 ukrainske statsborgere.