Flere tusen i gebyrer ble skrevet ut på Sokn i dag

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

SOKN: Statens vegvesen har avholdt kontroll ved E39 på Sokn, hvor 32 tunge kjøretøy var over kontrollplassen. Tre dekkgebyr på 6000 kroner og et gebyr på 3000 kroner for manglende døgnhvile ble skrevet ut.

Dette er resultatet etter dagens kontroll:

Statens vegvesen hadde denne gang fokus på vekt, teknisk tilstand, kabotasje kjøring, ADR, kjøre- og hviletid og lastsikring.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene

Fire sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet kjøretid, manglende pauser og døgnhvile.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av sikthindrende gjenstander i frontruten.

Fire kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig / forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på syv kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Publisert: