Det ligger an til lemping av kravene for hvem som kan få nødpass. Det kan være godt nytt for en del randabergbuer også.

Endringene kan komme allerede i neste uke, skriver VG.

Reglene ble kraftig strammet inn i mai på hvem som kan få nødpass. Da var det snakk om å være i en nødsituasjon eller ha en helt spesiell grunn for å få nødpass.

I en rapport Politidirektoratet har sendt til Justisdepartementet står det at de er i gang med å se hvordan kriteriene for nødpass kan justeres for å tilby flere nødpass.