LESERBREV: Av: Camilla Gram, leder for Kreftforeningen i Rogaland

Én av tre av oss får kreft i løpet av livet. Enda flere av oss opplever at en av våre nærmete får kreft. Det er en uvirkelig beskjed å få.

Når kreft rammer en familie, er det viktig med et godt apparat rundt oss. Det er når livet er på sitt tøffeste, behovet for hjelp er aller størst. Kommunen spiller en viktig rolle.

55 fikk kreft i Randaberg

I Randaberg er det rundt 50 personer som får kreft hvert år. 55 randabergbuer fikk kreft i 2020.

I Randaberg gjøres det mye bra innen kreftomsorg allerede. Kommunen har for eksempel en kreftkoordinator som gjør en flott jobb med å følge opp kreftsyke og pårørende, og ordfører Jarle Bø har også engasjert seg for kreftsaken.

Ordfører Jarle Bø (Sp) har også tidligere engasjert seg i kreftsaken, som her ved Mosvannet. Foto: Kreftforeningen i Rogaland

Kan bli bedre

Nå har regjeringen kommet med forslag til hvordan kreftomsorgen i kommunene rundt om i landet, inkludert Randaberg, kan bli enda bedre. Regjeringens plan kalles «pakkeforløp hjem for kreftpasienter», og den skal sikre at alle kreftsyke følges opp på en god måte, uansett hvor du bor i landet.

Pakkeforløp hjem kommer til å stille nye krav – også til Randaberg kommune. Nå er det forventet at alle som får kreft i Randaberg kommune, skal bli fulgt tettere enn de blir i dag. Alle kreftrammede skal få invitasjon til en kartleggingssamtale, slik at den den kreftrammede får den oppfølgingen som trengs. Det er viktig at Randaberg tar dette på alvor.

Kommunen skal hjelpe

Blir du rammet av kreft, skal du slippe å stå alene med alle de store og vanskelige spørsmålene. Hva skal jeg gjøre nå? Hvem kan hjelpe meg? Hva bør jeg spise? Bør jeg trene?

Kommunen skal hjelpe deg.

Kreftforeningen har store forventninger til at Randaberg – i løpet av året – setter dette i gang på en god måte, og at politikerne i kommunen prioriterer nok ressurser til å følge opp alle som rammes av kreft.

På den måten blir Randaberg en enda bedre kommune å bo i – og kreftrammede kan få hjelp til å komme tilbake til livet og hverdagen på en litt tryggere måte.