SENTRUM: — Vi er etter hvert en del som ikke trives med å bo der, fordi flere har opplevd og opplever å bli trakassert av ungdommer

Det forteller en av beboerne som i denne saken er gjort anonym, men Randaberg24 kjenner identiteten og adresse.

Senest i helgen som var forteller vedkommende om det som opplevdes som en stygg opplevelse.

— Det var natt til søndag hvor ei jente i alderen 15–17 år ble angrepet av fem-seks andre jenter i samme alder. Jeg så ikke fysisk slag, men jeg så at jenta lå på bakken og ble sparket etter og at hun ble liggende på plenen der det skjedde, forteller vedkommende.

Foto: Per Thime

Det fortelles videre at det er mye som skjer i dette området.

— For mange oppleves dette som overgrep. Jeg kan fortelle om personer som bor her som har blitt påkjørt av mopeder, blitt skjelt ut og mye mer. Det har også vært episoder nede i parkeringskjelleren hvor ting har blitt forsøkt satt fyr på.

Det er rundt 50 leiligheter i det som regnes som Sentrumsparken. For en del ungdom har det blitt et samlingssted.

— Jeg mener at det har gått for langt og at noen må ta tak. Når ungdommen skriker «Jeg kommer og tar deg», går det for langt. Mange her tørr ikke forlate leilighetene for å gå ut etter klokken 18 om kvelden. Slik verken vil vi, eller skal vi ha det. Flere av oss passer på at dørene går i lås etter at vi kommer oss inn i trappeoppgangene.

Dette er ett av stedene man samler seg. — Her finner vi litt av hvert. som rester av brukerutstyr av hasj, sprøytespisser, alkohol og kondomer. Foto: Privat

Vedkommende forteller at dette spesielt er et problem i forbindelse med helgene - og med lysere tider. Nå er det straks sommerferie.

— Verken jeg eller andre her gleder oss spesielt til det, for ferietid betyr også lenger utetid.

Ved Sentrumsparken er det også steder å sette seg ned. Det er både benker og bord man kan benytte seg av.

— Svært ofte ser vi dessverre rester etter ungdommer som virker å ha brukt både alkohol og narkotika. Det er hjemmelaget brukerutstyr, men også sprøytespisser. I tillegg blir det lagt igjen andre ting som kondomer.

Det fortelles også om unge som er observert i fullt dagslys mens det røykes hasj. Vedkommende forteller også at det er kastet ting mot verandaen der leiligheten er.

Foto: Per Thime

— Jeg har også fått gjennomgå på den måten og synes ikke dette er bra. Jeg etterlyser at noe blir gjort - for dette stedet begynner å få vel mye negativ omtale. Jeg tenker at det blant annet må komme flere frivillige på banen som kan bidra som natteravner, noe det vel bare er ute om fredagene. Det er ikke nok, for her er det dessverre mer vanlig enn uvanlig med episoder vi skulle vært foruten.

— Kan kommunen, politikere, politi eller andre bidra med noe?

— Det er ikke kommunens politikere som har ansvaret for barn og unges oppvekst og oppdragelse, men det er klart man i kommunal regi har et ansvar for å gi dem tilbud. Etter det jeg forstår er det mangel på fritidsklubb på Randaberg. Kanskje man skal ta dette opp på skolene, debattere om hvorfor, ta med ungdommene, helsestasjonen og mer. Så vidt meg bekjent er det en politikontakt også her i kommunen, men ingen kjenner til vedkommende sitt arbeid på Randaberg, hvis det fortsatt er en da. Jeg vil også bare si til slutt at jeg ikke har noe som helst imot støy og lyd, men når det går på mobbing og trakassering, da vil jeg gi beskjed om at nok må være nok.