Leserbrev: – Skolen skjæres til beinet

Foreldregruppen i Harestad skolekrets er aktive - her er nytt leserbrev.

  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

LESERBREV OM SKOLE: Foreldregruppen er svært opptatt av at Harestad skolekrets består som kombinert 1-10 skole, tilsvarende Grødem og Goa. Derfor vil vårt engasjement følge saken så lenge det er nødvendig. Nærskole er vårt hovedmotiv, flytting er en trussel.

AV: Foreldregruppen i Harestad skolekrets: Sissel Dahl, Ørjan Cornelius, Arnstein Wee, Thor Geir Harestad, Leidulf Øvrebø, Monica Einarson og Marita Rønning Ørn.

Oppstart på byggetrinn 2 er det beste, fortsatt bruk og vedlikehold av gamle
Harestad barneskole er nestbest. Den verste politiske trusselen er åpenbart
modell 5 som legger opp til flytting og bussing av hele Harestad barnetrinn 1-7, riving og kun en samordnet ungdomsskole i Harestad krets. Dette er i samsvar med Høyre og Frps politikk som mener å utnytte den såkalte bygningsmassen.

Elevene våre er investering i framtida, ikke kasteballer og brikker i et
økonomisk spill. Sparepolitikken har gode kår inn i 2023 når det kuttes i såkalt ikke-lovpålagt drift i skolen. Kutt på seks millioner betyr at ansatte fjernes og lærertettheten svekkes. Den politiske forventningen om at de resterende ansatte skal jobbe smartere, er åpenbart til stede når Randaberg fortsatt skal ha «en knallbra skole».

Elevtallet hoper seg opp i klassene og bruddene på de pålagte normtallene vil
fortsette. De tildelte elevrettighetene fjernes med et pennestrøk.

Høyres ordførerkandidat Renate Kolnes gidder ikke engang kommentere kommunens opplegg for storklasser? Hun er kanskje unnskyldt siden hun er leder for kommunens oppvekstutvalg. Det er interessant når kandidaten godtar at økonomiske konsekvenser ved endring av skolestrukturen ikke skal utredes før høringen. Aksepterer hun at kommunedirektøren har «politisk klarert» denne unndragelsen? Hva betyr dette?

Kommunestyret er lydhør overfor økonomisjef/kommunedirektør når det skal
spares 30 millioner og betales ned på gjeld i 2023. Kravet gjelder ikke over alt.

Til glede for ny kunstgrasbane og ny skatepark har kommunestyret samlet seg
om en investering på samlet 17,5 millioner, riktignok finansiert med krav om
tilskudd utenfra på 10 millioner. Rett skal være rett, Renate, der var du presist på hugget: Frisk og god kulturpolitikk som gleder barn og unge – men som og
hopper over sparepolitikken. Det betyr at kommunestyret prioriterer 7,5
millioner til kultur, fra skole. Det viktigste for oss framover er å fortelle at
politikerne forsømmer skolen. Vi er langt fra overbevist når de viktigste
spørsmålene ikke blir besvart – økonomisk utredning – som kommunen ellers
krever.