ØKONOMI: Kun to av ti nordmenn (21 prosent) tror at egen kjøpekraft og/eller økonomi vil bli bedre de neste tolv månedene. Hele 33 prosent tror den blir dårligere, mens 39 prosent svarer at de tror den blir uendret.

40 prosent av de spurte tror styringsrenta til Norges Bank – som nå ligger på 4,5 prosent – vil være lavere ved utgangen av året, mens 23 prosent tror den vil stige og 26 prosent tror at den vil ligge på samme nivå.

Tallene kommer fram i en fersk undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor.

– Det at flere nordmenn forventer å få dårligere fremfor bedre økonomi fremover, er et pessimistisk signal og vitner om en betydelig økonomisk uro i befolkningen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun peker på at både politikere og økonomer har snakket om forventninger til økt kjøpekraft i år, samt at rentetoppen trolig er nådd. Likevel merker folk 14 renteøkninger på rad, og at for eksempel matvareprisene i januar lå 8,8 prosent høyere enn for ett år siden.

Tall fra Statistisk sentralbyrå som kom onsdag, viste også en svak utvikling i norsk økonomi, med en tilnærmet flat utvikling gjennom 2023 og en vekst på kun 0,2 prosent i fjerde kvartal.

I undersøkelsen svarer også 29 prosent at de i stor grad er bekymret for sin egen økonomi for tiden, mens 43 prosent svarer at de i liten grad er bekymret. Spesielt den yngre delen av befolkningen er bekymret, blant 30-åringene er hele 49 prosent bekymret i stor grad.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil torsdag kveld holde Norges Banks tradisjonsrike årstale om økonomiske perspektiver.

(©NTB)