Kjørte med mer enn 2 i promille - fengsel og bot venter

  • Per Thime
Publisert:

DØMT: En mann fra Randaberg er dømt i tingretten for å ha kjørt bil med en promille på 2,06.

Kjøringen skjedde en vårdag i april, natt til en lørdag. Vedkommende ble stoppet på E39 i området ved Tasta.

– Retten legger til grunn at risikoen for alvorlige trafikkhendelser øker betydelig ved
promille over 1,5. En påvirkningsgrad på 2,06 promille tilsier dermed et betydelig
risikopotensial. Siktede overtrådte vegtrafikkloven § 3 i forbindelse med kjøringen, idet han kjørte av veien med betydelig materiell skade som følge, heter det i dommen.

I formildende retning vises det til at kjøringen fant sted på en strekning og en tid på døgnet der det erfaringsmessig er lite trafikk. Videre vises det til at siktede har samarbeidet med politiet og gitt en uforbeholden tilståelse.

Retten kom fram til at straffen for dette skulle bli 21 dagers fengsel, 35.000 kroner i bot og at vedkommende fradømmes førerretten for motorvogn i tre år.

Publisert: