DØDE FUGLER: Det er Mattilsynet som har sendt et brev til mange av kommunene i Rogaland, deriblant til Randaberg.

Her i kommunen er det de siste ukene funnet mange døde fugler av arten Lomvi, blant annet langs kyststripa fra Viste og ut til Tungenes.

– Mattilsynet har tatt prøver av Lomvi og andre arter av døde fugler på flere ulike områder. Det er per nå ingen kjent fugleinfluensasmitte i disse områdene hvor en har sett flere døde fugler, skriver Helene Haaland, veterinær/førsteinspektør i Mattilsynet i brevet.

Lomvi er det funnet mange døde av i Randaberg de siste ukene. Foto: Per Thime

Mattilsynet skriver videre at det ikke er uvanlig at det fra år til annet kan blåse i land større mengder avkreftede lomvier langs kysten av Sør-Vestlandet og Skagerrak.

– Vi mistenker at dette skyldes storm og/eller matmangel. Tidligere har Mattilsynet utstedt containere til disposisjon for kasting av døde fugler. Dette ble gjort som et tiltak da vi hadde restriksjonssoner i forbindelse med utbrudd av fugleinfluensa. Disse containerne har blitt tatt inn da disse restriksjonene ikke lenger er stående, heter det.

Flere har meldt om at disse døde fuglene er til sjenanse for allmennheten og ønsker at de blir fjernet. Mattilsynet vil fjerne prøvetatte fugler.

– Kommunen vurderer selv hvilken løsning som er hensiktsmessig for å fjerne døde fugler. I områder uten kjent fugleinfluensasmitte, kan fuglen legges i en dobbel avfallspose før den kastes i restavfallet, heter det til slutt.