SR-Bank har oppdatert boligprognosene: – Vi tror på 4 prosent oppgang i Randaberg

Sparebank 1 SR-Bank tror på oppgang i boligprisene i Randaberg fremover.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

BOLIG: - Jeg tror på 4 prosent oppgang i Randaberg for 2023. Det er en ytterligere oppjustering fra forrige anslag. Bakgrunnen er at det er svært godt driv i energibransjen, at prisveksten har vært moderat de siste årene og at svært lavt antall boliger i markedet. Dette påvirker utsiktene for Stavanger, der vi tror veksten blir 5 prosent, men de samme faktorene vil også påvirke kommunene rundt – som Randaberg kommune.

Det sier Kyrre M. Knudsen, fra Randaberg, som er sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank.

Sjeføkonomen har også sett videre - for resten av dette året. Knudsen forteller at det er sterke krefter i sving som trekker boligmarkedet både opp og ned.

– Lav arbeidsledighet, økt lønnsvekst og befolkningsvekst støtter boligmarkedet. Økt rente og høy inflasjon demper. Det er også flere boliger for salg i en del regioner.

Han tror markedet vil dempe seg utover høsten som følge av økt boligrente

– Vi vil se noen måneder med litt nedgang (målt fra samme måned i fjor). Men etter hvert vil boliglånsrenten nærme seg toppen, trolig mot slutten av året. Jeg venter at boligrenten flater ut fra nyttår, på noe over 5,5%. Trolig vil inflasjonen avta utover høsten og lønnsveksten bli høyere enn inflasjonen. Dette vil øke kjøpekraften til folk flest.

Laila Neverdahl, EiendomsMegler 1 SR-Eiendom.

Eiendomsmegler Laila Neverdahl i Eiendomsmegler 1 sier dette:

– Det er for øyeblikket et godt balansert boligmarked. Unntaket er Rogaland, der tilbudet er svært lavt til tross for at vi fikk ut flere boliger de siste månedene enn foregående år. Det vil si at «alt» blir solgt. Samtidig merkes renteøkningen spesielt for de unge som skal kjøpe sin første bolig. Vi ser tegn til at de unge stenges litt ute av boligmarkedet nå. Det skjer ettersom de ikke har fått kjøpt pga lavt tilbud og sterke budrunder. Og når de skal fornye finansieringsbevisene, blir de kraftig redusert til tross for lønnsvekst. Det er noe nybygg som skal realiseres til høsten og våren. Spørsmålet er om det blir en dråpe i havet i forhold til etterspørselen, men noe vil det påvirke.

Publisert: