GRØDEM SKOLE: Det går stadig et skritt og to i riktig retning med FriFot-anlegget ved Grødem skole.

Millionsatsingen er nemlig i ferd med å skifte farger, nettopp for å blir ferdigstilt. Løpebanen er i ferd med å få sin farge og ved siden ev er basketballbanene ferdig malt.

Tartandekke skal imidlertid få flere farger. det skal mekes opp med hvite striper rundt anlegget og basketball og volleyballbaner skal også merkes med like farger.

Trolig er det bare snakk om få uker før anlegget står helt ferdig, slik at det han offisielt åpnes til høstens skolestart.