SYKKEL: Randaberg kommunen har kjøpt inn slike sykkelstativ som vist på bilde. I Stavanger ble en ungdom i vinter alvorlig skadet etter en ulykke rundt et slikt stativ.

Etter dette foretok Stavanger kommune en gjennomgang av byens sykkelstativ, som følge av den stygge uykken en 15 år gammel gutt var utsatt for.

I går var sykkelstativ også tema under punktet eventuelt da Hovedutvalg for nærmiljø og kultur hadde møte.

Turid Nygård representerer AP i Hovedutvalg for oppvekst og nærmiljø. Foto: Per Thime, arkivbilde

AP-representant Turid Nygård stilte spørsmål om hva som vil bli gjort med sykkelstativene som kommunen har kjøpt inn?

Idar Kolnes Goa, leder av teknisk drift svarte for seg. Han forklarte at kommunen har to slike stativ, utformet som traktorer og levert fra samme leverandør.

— Vi har etter hendelsen i Stavanger gjort vurderinger av våre sykkelstativ. Begge er plassert inntil fasade/kant og når det kommer til utforming er våre stativer produsert med 20 millimeter stålplater, mens de i Stavanger er med 12 millimeter. Det gjør at våre stativ er mindre skarpe.

Han sa også at plasseringen for de to sykkelstativene er godt, nemlig tett inntil en mur ved torget og inn mot en vegg ved kommunehuset.

— Ut fra de vurderinger vi har gjort mener vi at det ikke er nødvendig å gjøre noe med de to sykkelstativene.