SKOLESTART:

Ingenting er som en sikker og trygg skolevei, men det er ikke alle som har det, heller ikke i Randaberg.,

En av årsakene til det er busker og trær som vokser seg langt ut mot sykkelsti eller vei.

På kommunen sine nettsider blir det i dag orientert mer om dette, om hvilket ansvar du som huseier har.

Barn er lave og synes ikke like godt bak høye busker og hekker. De blir gjerne oppslukt av lek og løper ofte rett ut i veien uten å se seg for. Hvis hekken din skjuler sikten for fotgjengere, syklister, funksjonshemmede og andre trafikanter kan alvorlige ulykker inntreffe.

Klipp hekker og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister, rullende og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet.

Resten av henstillingen er like viktig - den leser du her.

Du som eier (eller bruker) en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen på eiendommen ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Det betyr at du må klippe hekk, busker og trær slik at alle trafikanter har god sikt.

God sikt er avgjørende for et trafikksikkert lokalmiljø, særlig for at barn og funksjonshemmede skal kunne se og bli sett i trafikken.