STILLER IKKE: Kristine Enger (AP) var ordfører i fire år, fra 2015 til 2019. Det blir hun ikke igjen.

Lokallaget hadde i går kveld sine første møter om nominasjoner til neste kommunevalg, det som skal være om vel ett år. Nå er hun valgt inn i nominasjonskomiteen som skal finne folk til å stille på partiets lister. Da kan hun i utgangspunktet ikke være partiets ordførerkandidat.

Det skal hun heller ikke, for hun har gitt partiet beskjed om at dette er hennes siste periode som lokalpolitiker i kommunestyret - og at hun ikke er partiets kandidat som ordfører. Det er ikke uvilje det går på, for trivselen med politikk er stor hos 53-åringen.

Det er utfordringer med helsen hennes som sier at det nå nærmer seg slutten som kommunestyremedlem på Randaberg.

– Ja, nå har vi hatt et møte i går kveld hvor mye er klargjort for å komme i gang med neste runde, kommunevalget neste høst. Jeg har gitt beskjed at jeg ikke er aktuell for vårt parti som ordførerkandidat. Lysten er det, men jeg har takket nei til både det og som verv som representant til å være med i kommunestyret. Årsaken er rett og slett helseutfordringer, uten at jeg ønsker å går nærmere inn på det, forteller hun til Randaberg24.

Kristine Enger har sagt nei til å være APs ordførerkandidat ved neste kommunevalg. Foto: Per Thime

Det betyr at en lang epoke nærmer seg slutten, for det er etter hvert en solid karriere som lokalpolitiker som nærmer seg oppløpssiden og som avsluttes neste høs.

— Du vet, jeg har jo vært med i en del år. Dette er min fjerde periode i kommunestyret, og i fire av disse årene var jeg så priviligert å få representere Randaberg kommune som ordfører. Etter så mange år er det så klart vemodig å gjøre klar for avslutning, men i vårt parti er det også så mange gode folk at dette skal gå helt fint. Vi har folk med erfaring og det er unge medlemmer som er engasjert og som virkelig er på gang. Jeg er sikker på at vi skal finne gode kandidater etter at jeg og noen andre sier takk etter neste valg.

Gjennom så mange år i lokalpolitikken har hun hatt bunker med sakspapirer, utredninger, rapporter, referater og så mye mer. I lokalpolitikk diskuterer man og tar opp både små og store ting. Slik er det også på Randaberg.

Kristine Enger (AP) er kjent som lokalpolitiker på Randaberg i mange år. Nå nærmer det seg oppløpssiden når det kommer til å være med aktivt som politiker Foto: Per Thime

— Hvor mange saker vi har diskutert aner jeg ikke, men det er som du sier, mange, mange kilo med dokumenter som er lest i alle disse årene. Det er både bra saker og saker som ikke har vært like bra, men som har måtte komme opp ved anledninger. Slik er det også i politikken, men du verden så spennende det har vært.

— Noe du husker spesielt?

— Å, det er ikke lett å ta mens jeg sitter her. Det er like viktig med små som store saker. De er annerledes mange av dem. Skal jeg trekke ut noe så kan jeg jo kanskje nevne da kommunen fikk tildelt Nasjonal jordvernpris i 2019. Det var noe vi satte pris på og noe som viste igjen etter min periode som ordfører. Det var på høsten tildelingen var på torget og ikke lenge før jeg gikk av som ordfører og Jarle Bø (Sp) overtok.

Nasjonal jordvernpris ble i 2019 tildelt Randaberg kommune. Prisen ble delt ut på torget og jordvern var noe AP hadde som et viktig område. Foto: Statsforvalteren.no

Årsaken til prisen var grepet kommunen gjorde ved å flytte langsiktig grense jordbruk slik at 400 dekar fulldyrka jord på Grødem nå ligger på jordbruksside av grensa. Her snakker Vi området Grødemveien/Ryggveien. Dette var noe AP lokalt hadde stått på for og som de fikk gjennomslag for i kommunestyret.

— Andre saker?

— Det er egentlig veldig mye man husker etter så mange år, men nå er jeg fortsatt i tiden jeg var ordfører. I stikkordsform kan jeg nevne flyktningekrisen, skråstrek asyldebatt. I min tid som ordfører var det en het debatt hvor det også var folkemøte. Det var tatt et initiativ fra eier av Viste Strandhotell om å bruke hotellet som asylmottak for syriske flyktninger. Nå ble det ikke slik, men det er nok kanskje en av de sakene som engasjerte folk mest i min periode. Flere var rett og slett rasende da det ble mer og mer kjent at man ønsket dette, blant annet gikk det på nærheten til bebyggelse, men også til nærheten til barnehage. Jeg husker at det var mer enn fullt hus på Viste da møtet ble arrangert.

Det finnes andre saker, men Kristine Enger kommer ganske sikkert til å følge med, også etter hun har sagt takk for seg i kommunestyret.

— Det er klart jeg kommer til å følge med, for interessen og engasjementet forsvinner ikke. Men det fine er jo at jeg får mer fritid og kan dyrke mine hobbyer.

Arne Hjeltnes besøkte Kristine Enger og var med på sanking av vekster ute i naturen. Mer an dette blir det i årene fremover for Enger. Foto: Skjermdump Instagram

— Ja, du har jo ganske aktive hobbyer også?

— Hehe! Ja, jeg trives godt ute. Jeg er nyttevekstkyndig og har mye kunnskap om bruk av ville vekster til mat og drikke. I tillegg vet jeg mye om hvordan disse plantene er blitt brukt i folkemedisin og tradisjoner i Norge opp gjennom tidene. Dette er en fantastisk fin hobby og tadig flere viser interesse for å lære mer. Kurser arrangerer jeg, flere blir med på turer for å vite og smake, men ikke alt kan spises, men jeg forsøker å vise de som er interesserte mer om dette.

Senest 18. mai var hun ute på tur. Da var det spiselig vårtur på Randaberg det dreide seg om. Hun er aktiv på Instagram hvor hun har nærmere 3.500 følgere.

— I forbindelse med Randaberg kommunes 100 års jubileum er jeg spurt om å holde en tur. Det skal jeg gjøre 16. juni. Da skal jeg på vandring ved Viste, sammen med andre som har lyst. Jeg skal blant annet snakke om en lokal mann, «Vistemannen». Det er om folkemedisin, for han var jo kjent som naturlege. Det sies han hadde hemmeligheter om dette og jeg skal avsløre noe av det han sto for. Det tror jeg blir både interessant og spennende å være med på.

FAKTA «VISTEMANNEN»: Egentlig er det to menn, far og sønn fra Randaberg, Bertrand A.S. Vistnes og sønnen Alf Vistnes. Begge drev gård på Randaberg. Begge ble kalt Vistemannen, begge viden kjent som naturleger, og også kjent for synske evner. Folk kom fra hele verden for å møte dem. De ble også etter hvert kalt Rogalands «Snåsamannen».

— Jeg er sikker på at det blir en fin tur og med mange spørsmål. Etter en tid med dette er jeg mer og mer glad i hobbyen min. I tillegg til dette skal det bli mer sang, for jeg synger også i kor. Både sanking og kor har vært en flott mulighet for å slappe av eller til å med hente seg inn etter politiske møter. Men du, jeg er ikke ferdig ennå altså, for jeg er med videre ut denne perioden. Da skal jeg fortsette å forsøke å være en klar røst fra alle dem som stemte på partiet og på meg ved forrige kommunevalg.

Det er en politisk veteran som er i ferd med å starte på oppløpssiden i lokalpolitikken.