Politiloggen: Laserkontroll og forstyrrelse av natteroen