TILDELING: Det er Regional-, kultur- og næringsutvalget i fylkeskommunen som har åpnet lommeboka, blant annet til Randaberg kommune.

Eksakt hva summen på 100.000 kroner skal brukes til er ikke kjent, men tildelingen er gitt til det som omtales som «Gjenbruk av gamle lokaler», fra Plan-, miljø- og samfunnsavdelingen.

Videre heter det at prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune. Tilsagnet er gyldig til 31. desember 2026 og da skal også kommunen levere rapport på hva midlene er brukt til.