PRESSEMEDLDING: Montin etablerer landets ledende abonnementsbaserte bilvaskaktør gjennom oppkjøp av de tre selskapene Barevask, Alltidrenbil.no og Superwash. Etter oppkjøpene vil det nye selskapet («Gruppen») ha en samlet portefølje på over 40 automatiserte vaskelinjer og 8 000 medlemmer på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

Ett av de tre selskapene er etablert på Randaberg, nemlig Superwash.

Tolli Frestad er daglig leder av selskapet på Randaberg som har ni automatbaserte vaskehaller her i landet.

Via en pressemelding fra Frestad heter det blant annet:

Gruppen vil fokusere på å konsolidere plattformene, lansere ny merkevare og investere videre i digitalisering av kundereisen i perioden fremover. Målet er å ha over 100 vaskelinjer innen utgangen av 2024 og mellom 200 og 300 vaskelinjer på lengre sikt, støttet av en solid pipeline av konverteringer av eksisterende eiendom, nyetableringer og oppkjøp.

Barevask, Alltidrenbil.no og Superwash ser betydelige synergier ved å slå seg sammen og få Montin som vekstpartner. Gruppen ser store vekstmuligheter for abonnementsbasert bilvask som konsept.

«Stadig flere forbrukere ser at man kan optimalisere vedlikeholdet av bil med høykvalitets bilvask og en digitalisert kundereise til en attraktiv pris. Når vi går sammen og får en solid partner som Montin i ryggen, blir summen en ledende aktør som er sterkt posisjonert i et voksende marked i endring. Videre har Gruppen et klart mål om å være ledende på bærekraft og miljø gjennom eksempelvis vanngjenvinning, gjenbruk av eksisterende bygg, og forsvarlig håndtering av kjemikalier og avfall», sier Tolli Frestad, Daglig Leder i Superwash.

Etter oppkjøpene blir Montin (gjennom Brødrene Jensen AS og Mont Investor AS) største aksjonær i den nye gruppen etterfulgt av tidligere aksjonærer i Superwash, Barevask, Alltidrenbil.no.