Ungdata undersøkelse: – Vi trenger å finne gode aktiviteter for de unge