IKKE FLYTTING: I mer enn et år har det vært et stort engasjement fra pårørende når det kommer til flytting av beboere fra tre bofellesskap i kommunen. Det var nemlig vedtatt å flytte fra bofellesskap i Sentru, Dalveien og deler av Torset.

Da budsjettforslaget fra kommunen ble lagt fram i formiddag er dette tatt bort for neste år - og de nærmeste årene.

Det er nemlig ikke satt noe årstall for flytting, hvis det i det hele tatt blir. Det er det flere som setter pris på.

Monica Oftedal har en søster som bor i Dalveien. Oftedal har engassjert seg sterkt og vist dette blant annet gjennom leserbrev og artikler i Randaberg24.

– Ja, nå er jeg veldig letta og glad! Dette var en skikkelig fin førjulsgave. Ny kommunedirektør, Anne Berit Berge Ims, møtte oss på en fin, informativ og respektfull måte i et Informasjonsmøte sist uke. Veldig bra at Randaberg kommune på ny gikk gjennom eksisterende bygningsmasse. De har absolutt behov for mer sykehjemsplasser, og da er det absolutt mest fornuftige å bruke Vistestølen i forhold til dette formål og ikke som en institusjon for utviklingshemmede, som vi har ment det ville bli, sier Oftedal til Randaberg24.

Det blir ikke flytting av beboere fra Dalveien til Vistestølen, i hvert fall ikke de nærmeste årene. Foto: google.maps

Oftedal forteller videre at Randaberg kommune har brukt mangel på vernepleiere og behov for å få til et faglig miljø som et argument for å flytte utviklingshemmede inn på Vistestølen.

– På landsbasis mangler det cirka 20.000 vernepleiere i tjenester til personer med utviklingshemming. Så dette er en utfordring i hele landet. Jeg tenker at det er lettere å rekruttere vernepleiere og andre fagfolk dersom kommunen er en inkluderende kommune og har gode tilbud til utviklingshemmede. I Dalveien skal det i nærmeste framtid bygges et foreldreinitiert bofellesskap, ved siden av Dalen bofellesskap. Her er det gode muligheter for å få til et godt faglig miljø og samarbeid på tvers av bofellesskapene. Så dette tenker jeg er veldig positivt.

Hun legger til at hun håper kommunen i fremtiden i større grad involverer utviklingshemmede og pårørende i saker som angår dem.

- Veldig bra at Randaberg skal være en av pilot-kommunene i forhold til arbeidet der man setter økt fokus på kunnskap om konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Nå får hennes søster og flere utviklingshemmede fortsette å bo i sine hjem i bofellesskap.

– Som Randaberg kommune tidligere flere ganger har nevnt, så har de et mål om at eldre innbyggere skal få bo hjemme lengst mulig, og at de bidrar med hjelp i hjemmet ved behov. På riksdekkende tv ble det også sagt at det at Ellen Marie på 102 år klarte å bo hjemme så lenge, viste hvor gode hjemmetjenester kommunen har. Dette må på lik linje gjelde utviklingshemmede innbyggere, dersom de har behov for økt  hjelp på grunn av helsemessige utfordringer. For dem er det også ekstra viktig med trygge, vante omgivelser, forutsigbarhet og et mindre antall kjente og trygge fag-/omsorgspersoner å forholde seg til.

– Hvordan har det vært å hatt denne aktuelle saken med deg i så pass lang tid?

– Denne saken har vært krevende og stjålet en del tid, krefter og nattesøvn. En god ting er at jeg har truffet masse kjekke mennesker og gitt oss søsken og andre pårørende et godt samhold. Flere av oss engasjerer oss i NFU. Som styremedlem i Randaberg NFU vil jeg sammen med en god gjeng, med masse humor, humør og pågangsmot, fortsette å jobbe for inkludering og gode levekår for utviklingshemmede i Randaberg.

Kåre (t.v) og Morten Pedersen har engajsert seg i saken om flytting. Foto: Arkivbilde

Engasjement har det vært hos flere. Kåre Pedersen har også meninger om prosessen som har vært - og det som nå er lagt på is, i hvert fall på ubestemt tid, hvis det noengang blir flytting.

– Vi ble både overrasket og veldig glade for denne avgjørelsen. Mange takk til vår nye kommunedirektør, som endelig har gjort det som andre bare har hevdet at de har gjort, nemlig å vurdere hele kommunens bygningsmasse. Kommunen har lenge konkludert med at man har behov for mange sykehjemsplasser i tiden som kommer. Da rimer det jo ikke i våre ører at kommunen ønsker å flytte utviklingshemmede som allerede har en bolig, opp på et sykehjem for å overta sårt tiltrengte sykehjemsplasser. Det høres for oss ut som en dårlig vurdering av kommunens bygningsmasse, sier Pedersen.

Pedersen mener det er fornuften som har seiret i denne saken.

– Når planen videre var å rive vel fungerende boliger som i dag disponeres av utviklingshemmede, virker heller ikke det som en velfundert løsning. Dette utviklet seg dessverre til å bli en prinsippsak for både kommunen og politikerne, og da er det ikke alltid de beste løsningene som blir valgt Vi er derfor veldig glade for at fornuften likevel seiret til slutt.